Mnamex.cz je dovozcem, velkoobchodem a distributorem originálních produktů importovaných z Mexika, ale i z jiných zemí. Mnamex.cz spolu se smluvními partnery nakupuje, exportuje přímo v zemi produkce a zboží pak dováží a distribuuje.